+38 063 000-00-02

+38 063 000-00-03

+38 063 000-00-05

Правила та умови

Правила магазину

 Офіційний сайт підприємства «УкрХозТорг»

I. Загальні положення

   1. Щоразу, коли в Положенні посилаються на такі терміни, їх слід розуміти як:

а) Постачальник послуг - Товариство з обмеженою відповідальністю ___________________ , що знаходиться в м. Харків, вул. ______________ ______________ , внесений до реєстру підприємців, що ведеться ___________________ , номер телефону ___________________ , E-mail ___________________;

б) Положення - це документ, що визначає умови надання електронних послуг Постачальником послуг, тобто загальні умови продажу товарів та їх доставки;
в) Замовник - фізична особа, якій виповнилося 18 років та має повну правоздатність, укладаючи договір купівлі-продажу з Постачальником послуг, що безпосередньо не пов'язаний з його діловою або професійною діяльністю (споживач у розумінні Закону від 30 травня 2014 року про права споживачів Журнал законів за 2014 р., Пункт 827), юридична особа, організаційний підрозділ без правосуб'єктності, але здатного набувати права та брати на себе зобов’язання від свого імені, підприємець за змістом Закону від 23 квітня 1964 р. Цивільний кодекс (Журнал законів 2014.121 jt);
г) Інтернет-магазин - веб-сайт, розміщений в Інтернеті за адресою ukrxoztorg.com.ua, призначений для презентації пропозиції Постачальника послуг та розміщення замовлень;
д) Товари - матеріали та усткування для сільского господарства та подібні предмети, що продаються Постачальником послуг в Інтернет-магазині;) Замовлення - заява про наміри від Замовника, що призводить до укладення договору купівлі-продажу із зазначенням вибраного ним товару конкретного виду та кількості.

2. Ці Правила є невід'ємною частиною договору купівлі-продажу, укладеного Постачальником послуг із Замовником, і прийняття Правил є добровільним, але необхідним для укладення договору купівлі-продажу.

3. Інформація про Товари, що входять до пропозиції Інтернет-магазину, є запрошенням укласти договір купівлі-продажу у розумінні ст. 71 Цивільного кодексу, відповідно до Положення.

4. Ім'я та логотип Постачальника послуг є законодавчо захищеними товарами, будь-яке використання їх без попередньої письмової згоди заборонено.

II. Правила виконання договору купівлі-продажу

1. Детальні умови договору купівлі-продажу визначені положеннями Положення, чинного законодавства та будь-яких додаткових індивідуальних письмових домовленостей сторін.

2. Укладення договору купівлі-продажу відбувається тоді, коли Замовник підтвердить можливість виконання замовлення Постачальником послуг.

3. Для укладення договору купівлі-продажу необхідно:

а) ознайомлення Замовника з Положенням та прийняття його змісту;
б) згода на обробку персональних даних, отримання інформації, сформованої системою, та інформації від Постачальника послуг щодо виконання Замовлення;
в) правильне подання Замовлення;
г) зобов'язання сплатити ціну та доставку Товару;
д) підтвердження Замовлення постачальником послуг.

4. Оформляючи Замовлення, замовник може зареєструватися в Інтернет-магазині, створивши обліковий запис в ІТ-системі та встановивши конфіденційний логін та пароль. Розміщуючи подальші Замовлення, Замовник може використовувати раніше створений логін та пароль для створеного облікового запису.

5. Клієнт зобов'язаний захищати облікові дані про доступ до облікового запису в Інтернет-магазині від доступу сторонніх осіб.

6. Реєструючи та оформляючи Замовлення, Замовник заявляє, що:

а) прочитав Положення та приймає його зміст;
б) дані, надані ним у реєстраційній формі, є правдивими;
в) погоджується на обробку наданих даних для цілей, пов’язаних з виконанням договору купівлі-продажу; г) погоджується отримувати інформацію, сформовану системою, та інформацію від Постачальника послуг щодо виконання Замовлення на вказану електронну адресу.

7. Реєструючись, Замовник може погодитися на отримання комерційної та маркетингової інформації на надану електронну адресу. Вищезгадана згода може бути відкликана в будь-який час.

8. Після реєстрації Замовник укладає з Постачальником послуг договір на надання електронних послуг, який може бути припинений у будь-який час декларацією, надісланою електронною поштою або письмово на адресу Постачальника послуг.

9. Замовник може не вводити в систему незаконний вміст.

ІІІ. Розміщення замовлень

1. Оформляючи Замовлення, Замовник вказує вид і кількість Товару, зобов'язується їх зібрати та сплатити ціну.

2. Замовлення можуть розміщуватися в Інтернет-магазині 24 години на добу.

3. Перш ніж приступити до виконання Замовлення, Постачальник послуг підтверджує розміщене Замовлення.

4. Підтвердження Замовлення здійснюється Постачальником послуг в електронному вигляді на адресу, вказану Замовником, протягом 3 робочих днів з моменту розміщення Замовлення.

5. У разі відсутності підтвердження Замовлення рекомендується негайно звернутися до Постачальника послуг, щоб забезпечити належне виконання послуги.

6. Замовлення обробляються, а товар доставляється між 9:00 та 17:00 у робочі дні та може зайняти до 5 робочих днів для замовлень, доставлених на території Республіки Польща, та до 14 робочих днів для замовлень, доставлених за кордон.

IV. Правила оплати

1. Ціна товарів, видима в Інтернет-магазині, не включає витрати на доставку.

2. Кінцева ціна продажу, включаючи доставку та інші витрати, зазначається в фактурі Замовлення до його остаточного затвердження.

3. Ціни на товари, видимі в Інтернет-магазині, а також витрати на доставку та інші витрати - це валові ціни, включаючи ПДВ, митні збори та інші збори у розмірі, визначеному чинними нормами, вираженими у польській валюті.

4. Оплату слід здійснити:

а) традиційним переказом на банківський рахунок Постачальника послуг, який надається на веб-сайті Інтернет-магазину, протягом 3 робочих днів з моменту придбання товару;
б) переказом через оператора Braintree протягом 3 робочих днів з моменту придбання товару;
в) на момент отримання;


5. Складаючи Замовлення, Клієнт вибирає бажану форму оплати.

6. Якщо оплата не буде здійснена протягом 3 робочих днів після здійснення покупки, якщо Замовник не обрав платіж за т.зв. готівкою при доставці, замовлення анулюється.

7. Замовник отримує документ про продаж у вигляді квитанції електронною поштою або рахунок-фактуру з ПДВ електронною поштою, якщо при оформленні Замовлення він виявив бажання отримати рахунок-фактуру з ПДВ та надав для цього необхідні дані.

V. Умови поставки

1. Доставка товару відбувається за адресою доставки, вказаною Замовником у Замовлення.

2. Постачальник послуг доставляє Товари самостійно або через кур'єрську компанію або оператора поштового зв’язку.

3. Витрати на доставку вказані на веб-сайті Інтернет-магазину та у формі замовлення і залежать від обраного Замовником способу оплати та типу доставки.

4. Постачання Товару відбувається на території Республіки Польща та країн, зазначених на веб-сайті Інтернет-магазину.

5. Розміщені замовлення не обробляються в неділю, державні свята, а також в інші дні, прийняті в компанії Постачальника послуг як неробочі дні, про що він повідомив на веб-сайті Інтернет-магазину перед тим, як замовити Замовлення.

VI. Скарги

1. Постачальник послуг зобов'язується надати Замовнику Товар, позбавлений матеріальних та фізичних дефектів.

2. Фізичним дефектом Товару є їх невиконання договору купівлі-продажу, якщо Товар:

а) він не має властивостей, які цей вид Товару повинен мати у зв'язку з ціллю, визначеною в договорі купівлі-продажу або внаслідок обставин або призначення Товару;
б) не має властивостей, які Постачальник послуг надав Замовнику, в тому числі, подаючи зразок;
в) не підходить для тієї мети, про яку Повідомляв Замовник під час укладення договору купівлі-продажу, а Постачальник послуг не висловлював заперечень щодо його цільового використання;
г) було доставлено Клієнту не повністю.

3. Втрата чи пошкодження Товару, про які було повідомлено Замовника перед покупкою, не є фізичним дефектом.

4. Різниці між фактичним виглядом поставлених товарів та їх фотографією, розміщеними в Інтернет-магазині, не є невідповідністю товару договору, якщо вони є результатом індивідуальних налаштувань комп'ютера Замовника (колір, зовнішній вигляд, пропорції тощо).

5. У разі невідповідності Товару договору, Замовник, який є споживачем, може подати скаргу особисто або письмово за адресою: Харків, ___________________ ________________________ ________________, а також електронною поштою за адресою: info@ukrxoztorg.com.ua. Потім замовник повинен повернути Постачальнику послуг рекламовані товари разом із описом невідповідності за адресою: Zakrzów 411, 32-003 Zakrzów.

6. Про скаргу слід повідомити негайно після того, як стане відомо про причину скарги.

7. Постачальник послуг розглядає скаргу протягом 14 днів з моменту її отримання та повідомляє Замовника про спосіб її розгляду електронною поштою на вказану ним адресу, якщо Замовник не встановив, що рішення про спосіб розгляду скарги має бути прийняте у письмовій формі та надіслано за вказаною адресоюза замовника.

8. Відсутність відповіді Постачальника послуг щодо способу розгляду скарги протягом зазначеного періоду є позитивною рішенням.

9. У разі обґрунтованої скарги витрати, пов’язані з відправленням Постачальника послуг товару, а потім відправленням Клієнта нового товару або усуненням невідповідності, несе Постачальник Послуг.

VII. Право відмовитися від договору

1. Замовник, який є споживачем, має право відмовитися від договору купівлі-продажу, укладеного в Інтернет-магазині, на умовах, викладених нижче.

2. Замовник може відмовитися від договору купівлі-продажу без зазначення причин, подавши письмову декларацію протягом 14 днів з дати доставки Товару. Для дотримання зазначеного терміну достатньо надіслати заявку Постачальнику послуг до його закінчення.

Товар слід надіслати за адресою: Zakrzów 411, 32-003 Zakrzów.

3. У разі фактичного відмови від договору купівлі-продажу договір вважається недійсним. Потім Замовник зобов'язаний повернути придбаний Товар (новий, без ознак використання) негайно, не пізніше ніж протягом 14 днів з дати відкликання. Для дотримання зазначеного терміну достатньо повернути Товар до його закінчення. До повернених Товарів необхідно прикласти підтвердження про покупку (квитанцію або рахунок-фактуру з ПДВ).

4. Протягом 14 днів з дня відмови Замовника від договору купівлі-продажу Постачальник послуг повертає Замовнику всі здійснені ним платежі, включаючи вартість доставки товару у разі повернення всього замовлення (за винятком додаткових витрат внаслідок способу доставки, обраного Замовником, окрім найдешевшого стандартного способу доставки).

5. Продавець повертає платіж, використовуючи той самий спосіб оплати, який використовує Клієнт, за винятком випадків, коли Клієнт прямо не погодився на інший спосіб повернення, який не передбачає для нього жодних витрат.

6. Якщо Постачальник послуг не запропонував забрати Товари у Замовника, він може утриматися від відшкодування платежу, поки він не отримає Товари назад, або поки Клієнт не представить підтвердження повернення товару, що відбулося раніше.

7. Якщо Замовник обрав спосіб доставки Товару, відмінний від найдешевшого стандартного способу доставки, запропонований Постачальником послуг, Постачальник послуг не зобов'язаний відшкодувати Клієнту додаткові витрати, пов'язані з відмовою від договору.

8. Замовник несе лише прямі витрати на повернення товару.

9. Замовник несе відповідальність за зниження вартості Товару в результаті використання його таким чином, що виходить за рамки необхідного для встановлення природи, особливостей та функціонування Товару.

10. Клієнт, який є споживачем, може застосовувати позасудові засоби розгляду скарг та розгляду претензій, звертаючись до спеціалізованих установ (наприклад, до інспектора торгової інспекції з проханням розпочати посередницьку процедуру, суд, що діє при інспекторі торгової інспекції). Детальна інформація щодо позасудових методів розгляду скарг та відшкодування збитків, а також правил доступу до цих процедур розміщена в офісах та на веб-сайтах повітових (муніципальних) споживачів омбудсмена, громадських організацій, статутними завданнями яких є захист споживачів, воєводські інспекції торгової інспекції та за адресою Управління з питань конкуренції та захисту прав споживачів: www.uokik.gov.pl.

11. Типова заява про відмову від договору купівлі-продажу Замовником, який є споживачем, додається до Правил.

VIII. Технічні умови користування послугою

1. Щоб правильно користуватися Інтернет-магазином, Клієнт повинен мати: підключення до Інтернету, пристрої, які дозволяють використовувати ресурси Інтернету (комп’ютер, планшет тощо), основну операційну систему та браузер (наприклад, Firefox, Internet Explorer), що дозволяє відображати на екрані пристрою гіпертекстових документів, підключених до Інтернету через веб-сервіс та підтримуючи мову JavaScript, з можливістю прийому файлів cookie, активного облікового запису електронної пошти, програмного забезпечення Adobe Acrobat Reader, що дозволяє читати файли PDF, номер мобільного телефону.

2. Постачальник послуг інформує, що використання послуги може бути пов’язане із впливом потрапляння в комп'ютер комп'ютерних вірусів, т.зв. Троянські коні та спам. Щоб запобігти такій небезпеці, він рекомендує ретельно підходити до програм з невідомих джерел, електронної пошти, отриманої від невідомого відправника, та встановлювати відповідне програмне забезпечення, яке захищає ваш комп’ютер від вірусів та троянських коней.

ІХ. Заключні положення

1. Ці Правила діють з 01.01.2016.

2. Постачальник послуг може будь-коли змінити положення Регламенту, і така зміна буде доступна на веб-сайті Інтернет-магазину. Поправки до Положення застосовуються протягом 14 днів з дня їх опублікування на веб-сайті Інтернет-магазину.

3. Клієнт буде повідомлений про зміну Регламенту при першому вході в Інтернет-магазин після зміни Правил та про можливість прийняття чи відмови у прийнятті змінених Правил. Відмова від прийняття змінених Правил призведе до вилучення рахунку Клієнта.

4. Поправки до Положення не повинні порушувати набуті права Клієнта внаслідок замовлень, зроблених до внесення змін (сторони зобов'язані Положенням, чинним на момент оформлення замовлення Замовником.)

5. Ці Правила доступні на веб-сайті Інтернет-магазину, у стаціонарному магазині Постачальника послуг: _____________ _______________ ____________ .

6. У питаннях, які не підпадають під дію цього Положення, застосовуються положення Цивільного кодексу та Акт від 30 травня 2014 року про права споживачів.

7. Спори, пов'язані з наданням послуг через Інтернет-магазин, будуть вирішуватися загальним судом відповідно до загальної юрисдикції.


Завантажте правила інтернет-магазину Офіційний сайт підприємства «УкрХозТорг».

 

РЕГУЛЮВАННЯ КОДІВ ЗНИЖКИ

Ці Правила визначають правила надання кодів знижок на продаж у магазині Selfieroom.pl, яким керує Your Holding товариство з обмеженою відповідальністю, яка знаходиться у Кракові, вул. Karmelicka 55 LU 4, 31-128 Kraków, внесений до реєстру підприємців, що ведеться Окружним судом у Кракові Śródmieście у Кракові, 11-го комерційного відділу реєстру Національного суду під номером 0000516225, NIP: 7811897335, REGON: 302767363 (далі - "Сельфієрум").

Загальні положення
Щоразу, коли в Положенні посилаються на такі терміни, їх слід розуміти як:
a) Код знижки - електронний код знижки у вигляді буквено-цифрового коду, який слід зреалізувати в інтернет-магазині Selfieroom.pl, керованому компанією Your Holding Sp. z o.o. у Кракові через відсоток, суму чи знижку або безкоштовною доставкою.
б) знижка на суму - знижка, яку Клієнт отримує під час використання коду знижки під час замовлення. Знижка обчислюється за вартістю замовлення і не включає витрати на доставку.
в) Процентна знижка - відсоткова знижка, яку отримує Клієнт при використанні коду знижки під час замовлення. Знижка обчислюється за вартістю замовлення і не включає витрати на доставку.
г) Безкоштовна доставка - вартість доставки, яку несе Selfieroom; Клієнт, що використовує код знижки під час замовлення, не несе витрат на доставку.


Принципи надання кодів знижок
Код знижки надається у формі електронного листа або через публічну рекламну кампанію, організовану Постачальником в соціальних мережах, включаючи Instagram та Facebook та на веб-сайті ukrxoztorg.com.ua. Коди знижок також можуть бути доступні через змагання, організовані Постачальником або третіми сторонами, уповноваженими Selfieroom.
Код знижки може використовувати будь-який клієнт Selfieroom. Це означає, що клієнту не потрібно мати обліковий запис в інтернет-магазині Постачальника під час використання коду знижки.
Коди знижок можна використовувати лише для покупок в інтернет-магазині Selfieroom, і вони застосовуються лише до товарів, пропонованих в Інтернет-магазині. У стаціонарному магазині коди знижок не дійсні.
Коди знижок не включають витрат на доставку, якщо інше не вказано в умовах рекламної кампанії.
Використання коду знижок є добровільним.
Код знижки може мати додаткові умови, які повинні бути виконані для використання коду знижки, наприклад, мінімальної кількості замовлених товарів або категорії продуктів, на які поширюється код знижки. Умови даної акції завжди будуть розміщуватися на веб-сайті Постачальника та в соціальних мережах.
Щоб використовувати код знижки, просто виберіть поле "У мене купон на знижку" на сторінці "кошик": https://ukrxoztorg.com.ua/cart і введіть задану послідовність буквено-цифрових символів у вікні, яке з'явиться після вибору цього поля.
Введення коду знижки в пункті Поле 7 активує знижку у відсотках, кількості або безкоштовній доставці продуктів у кошику. Значення знижки пропорційно розподіляється на всі замовлені товари, що входять до кошика, за винятком випадків, коли для даного коду знижки не визначені інші правила його застосування.
Коди знижок не складаються. Це означає, що в одному порядку можна використовувати лише один код знижки.
Коди знижок не є засобом оплати, а лише знижками на суму, що надаються Постачальником і не можуть бути замінені на грошовий еквівалент.
11. Кожен раз, коли діє код знижки, він підпадає під час обмеження, і він визначається під час надання коду знижки Selfieroom.

ІІІ. Скарги та повернення

Усі скарги та повернення товарів, придбаних за кодом знижки, будуть розглядатися на умовах, викладених у Положенні та Політиці щодо скарг та повернення, розміщених на веб-сайті Selfieroom.pl.
У разі повернення товарів, придбаних із використанням коду знижки, Замовник отримує відшкодування вартості товару, відображеної у квитанції.


Заключні положення

  1. Постачальник залишає за собою право вносити зміни до цих Правил. Будь-які зміни до цих положень повинні бути зроблені в письмовій формі і набудуть чинності з дати розміщення інформації на веб-сайті Постачальника.
  2. У питаннях, які не охоплені цим Положенням, застосовуються положення Цивільного кодексу.